Moja pasja Moją szansą na sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-250/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Pszów

Wartość ogółem: 734944

Wydatki kwalifikowalne: 734944

Dofinansowanie: 734944

Dofinansowanie UE: 624702,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Pszów

NIP beneficjenta: 6471704382

Kod pocztowy: 44-370

Miejscowość: Pszów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/29/2012

klastra, 114 promyk nadziei, znak graficzny w kształcie przecinka z prawej strony litery u góry, ograniczona dystrybucja kod kreskowy, urzad marszalkowski lublin praca, gov dekoder, konfigurator serwerów

yyyyy