MOJA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH RĘKACH

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-009/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Zawadzkie

Wartość ogółem: 87772,3

Wydatki kwalifikowalne: 87772,3

Dofinansowanie: 74606,45

Dofinansowanie UE: 63415,48

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach

NIP beneficjenta: 7561901508

Kod pocztowy: 47-120

Miejscowość: Żędowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

zapoznaj się ze wstępem wypowiedzi pisemnej, bydgoska fabryka mebli likwidacja 2019, www wzp pl, zakłady karne w polsce, sybilia, miś krosno strzyżów, promyk nadziei 133, nieczytelne razem czy osobno, pozyczki bydgoszcz, jak zablokować numer prywatny plus, wykaz beneficjentów dopłat bezpośrednich 2017, zasadach, na o, implant nfc cena, praca wlodawa, pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych kraków, karta seniora carrefour, sandomierzu

yyyyy