Moja przyszłość w moich rękach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-133/11-05

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 836102,39

Wydatki kwalifikowalne: 836102,39

Dofinansowanie: 836102,39

Dofinansowanie UE: 710687,03

Nazwa beneficjenta: Powiat Głogowski

NIP beneficjenta: 6932130595

Kod pocztowy: 67-200

Miejscowość: Głogów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

blokowanie stron internetowych windows 10, voucher wzór pdf, mm rr na karcie, opieka nad dzieckiem służby mundurowe covid, ugoda mediacyjna wzór, www pultuszczak pl, urząd gminy krasiczyn, radio kapitał, deklaracja wekslowa do druku, pcpr otwock, portal elbląg pl, jak zamknąć działalność gospodarczą 2021, atrakcyjne kobiety, co oznacza jak ktos pisze trzy kropki, granica ze słowacją, 6 maja, brutto co oznacza skrót, bracia fąfara bmw, pozyczka od rodziców, koszty pośrednie i bezpośrednie przykłady, wskaż do której generacji drugiej czy trzeciej należą wymienione prawa

yyyyy