„Moja przyszłość zaczyna się teraz”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-030/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Lubin

Wartość ogółem: 73210

Wydatki kwalifikowalne: 73210

Dofinansowanie: 73210

Dofinansowanie UE: 62228,5

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubiński

NIP beneficjenta: 6922340500

Kod pocztowy: 59-300

Miejscowość: Lubin

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

dotacja 5 tys z urzędu pracy, jak pisać datę, powiatowy urząd pracy braniewo, wroclaw olsztyn pkp, gops srokowo, plan zagospodarowania przestrzennego ursus posag 7 panien, mój prąd – pytania i odpowiedzi, przed zeby przecinek, spalanie paliw kopalnych m.in gazu ziemnego, facility, prezydencki panel ekspercki, straż pożarna wągrowiec, urząd skarbowy kluczbork godziny otwarcia

yyyyy