Moja przyszłość zależy ode mnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-223/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Kozy

Wartość ogółem: 785462

Wydatki kwalifikowalne: 785462

Dofinansowanie: 785462

Dofinansowanie UE: 667642,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Kozy

NIP beneficjenta: 9372653016

Kod pocztowy: 43-340

Miejscowość: Kozy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

urząd miasta olsztynek, ukryta prawda odc 115, przedsiębiorstwo jednoosobowe, dzień książki, kop, wszyscy pomocni eu, zs1 nidzica, nawyki warte miliony pdf download, potwierdzenie nadania generator, kture, urzad pracy gdynia, urząd celny wałbrzych, personalizowane suplementy, zamożność bogactwo krzyżówka dwa wyrazy, silnik diesla zasada działania, jeziora śląsk, modernizacja e 30, ile wynosi dotacja na pracownika, miasto bez dworca kolejowego

yyyyy