Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-202/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina:

Wartość ogółem: 579055

Wydatki kwalifikowalne: 579055

Dofinansowanie: 579055

Dofinansowanie UE: 492196,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Słupsk/Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku

NIP beneficjenta: 8391037424

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: Słupsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski / Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

czy jednoosobowa działalność gospodarcza to mikroprzedsiębiorstwo, lubuskie.pl, najazd dla niepełnosprawnych, sudop uokik, fotowoltaika gryfów, metody analizy kosztów, porównaj wyniki działań dobierz odpowiednie znaki, producent domków letniskowych śląskie, ulrychów, co to znaczy ex, ma najmniejszą powierzchnię spośród państw europejskich, walbrzych mieszkanie sprzedaz

yyyyy