Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-029/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Osięciny

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Szkoła Sercem Wsi

NIP beneficjenta: 8891508329

Kod pocztowy: 88-220

Miejscowość: Osięciny

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

budżet polski w latach, zszdz rzeszow, pierwszy urząd skarbowy lublin kontakt, skala dziewczyn od 1-10, 20 20, ipnz urz, spółdzielnia mieszkaniowa zakrzewo elbląg, spzzoz staszów

yyyyy