Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-094/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Gmina: Kuźnia Raciborska

Wartość ogółem: 127380

Wydatki kwalifikowalne: 127380

Dofinansowanie: 127380

Dofinansowanie UE: 108273

Nazwa beneficjenta: Gmina Kuźnia Raciborska

NIP beneficjenta: 6391002778

Kod pocztowy: 47-420

Miejscowość: Kuźnia Raciborska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

okres po okresie, pewną kwotę rozdzielono na trzy nagrody pieniężne, wiedza użyteczna pl, ul wrzoska poznań, województwo zachodniopomorskie, tui zwrot zaliczki koronawirus, matura matematyka 2021 opinie, karta lokalizacji pasażera wzor, górale program, bsdzierzgon, szukam pozyczki, choszczno szczecin, w związku z tym tekst

yyyyy