Moja szkoła – miejsce gdzie bawię się, uczę i rozwijam

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-049/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Chrząstowice

Wartość ogółem: 317920

Wydatki kwalifikowalne: 317920

Dofinansowanie: 317920

Dofinansowanie UE: 270232

Nazwa beneficjenta: Gmina Chrząstowice

NIP beneficjenta: 9910460223

Kod pocztowy: 46-053

Miejscowość: Chrząstowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

www pionier, sila odnaleźć przeznaczenie odc 143, lubuskie zielone, fundacja ngo, kurs euro 26.02.2021, w polityce, fotograf opole sosnkowskiego, ile dni ma rok 2019, skarbka z gór 120, jak ustawić przeglądarkę google, inwestujwrozwoj, żłobek augustów, 1 rp, euro 2021 w internecie, procedować

yyyyy