Moja szkoła moim oknem na świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-105/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Pielgrzymka

Wartość ogółem: 138360,21

Wydatki kwalifikowalne: 138360,21

Dofinansowanie: 138360,21

Dofinansowanie UE: 117606,18

Nazwa beneficjenta: Gmina Pielgrzymka

NIP beneficjenta: 6941566145

Kod pocztowy: 59-524

Miejscowość: Pielgrzymka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

agnieszka grzesiak, cku narutowicza łódź, definicja ulicy, dofinansowanie do studiów, wniosek o zaliczkę, deklaracja wekslowa do druku, areszty śledcze w polsce, remont trasy kolejowej warszawa lublin, hodowla królików dotacje

yyyyy