Moja szkoła, mój sukces – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół nr 9 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz – Kowalskiego w Suwałkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-133/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki

Gmina: M. Suwałki

Wartość ogółem: 99864,84

Wydatki kwalifikowalne: 99864,84

Dofinansowanie: 99864,84

Dofinansowanie UE: 84885,11

Nazwa beneficjenta: miasto Suwałki / Zespół Szkół nr 9 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach

NIP beneficjenta: 8442176289

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwałki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

eur0 2020, psycholog milicz, platforma do przewozu aut krzyżówka, macleod badanie kliniczne pdf, przetwarzania, ustawa ooś, opiekun 2015 cda, podkreśl nazwy trzech obszarów położonych w przedstawionej strefie, ugoda mediacyjna wzór, elewacja frontowa definicja, dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej, siła, szkoła kołczygłowy, dotacje na własny biznes, wykluczenie społeczne pdf, powiatowy urząd pracy elbląg, praca pieńsk, ile ludzi mieszka w polsce 2018, centeu, czas jako uzupełnienie trójwymiarowej przestrzeni w której żyjemy

yyyyy