Moja szkoła-moja szansa wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Główczyce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-339/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Główczyce

Wartość ogółem: 141064,23

Wydatki kwalifikowalne: 141064,23

Dofinansowanie: 141064,23

Dofinansowanie UE: 119904,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Główczyce

NIP beneficjenta: 8392145446

Kod pocztowy: 76-220

Miejscowość: Główczyce

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

oknomont toruń, produkty innowacyjne przykłady, jak dobrze sie znacie, lista osób oczekujących na mieszkanie komunalne warszawa praga północ, portal informacyjny lublin, powiatowy urząd pracy malbork, nowe inwestycje mieszkaniowe lublin 2022, bip malopolska pl, zsp2 w pile, rpo lubelskie pl, wzrost, mojzesowicz wojciech, 107 lat kampania, recovery, gops kurzętnik, pociągi szybkie, radom warszawa ile km, lidl praga południe, www pup rzeszow pl

yyyyy