Moja szkoła – tu się uczę, bawię, rozwijam

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-158/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Komarów-Osada

Wartość ogółem: 741478,86

Wydatki kwalifikowalne: 741478,86

Dofinansowanie: 650151,36

Dofinansowanie UE: 630257,03

Nazwa beneficjenta: Gmina Komarów-Osada

NIP beneficjenta: 9222736172

Kod pocztowy: 22-435

Miejscowość: Komarów-Osada

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

tabelą procentowego uszczerbku na zdrowiu rozporządzenie 2020, gus spis.gov.pl logowanie, nie pierwsza, szkolenie zamówienia publiczne, spółdzielnia rolnicza, zaproponuj dwa działania profilaktyczne dzięki którym można zmniejszyć ryzyko, kluczborska 33, udźwig żurawia krzyżówka, i śrem, uszczegóławia, projekty unijne 2022, pkb co to za skrót, sterowiec nad rybnikiem

yyyyy