Moja szkoła – uczy, informuje i doradza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-070/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Głuchołazy

Wartość ogółem: 160224

Wydatki kwalifikowalne: 160224

Dofinansowanie: 160224

Dofinansowanie UE: 136190,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Głuchołazy

NIP beneficjenta: 7532382690

Kod pocztowy: 48-340

Miejscowość: Głuchołazy

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

rozpoznawalność, odpowiedź na skargę przykład, kredyt dla nowych firm, myjnia tesco gocław, hotel jagiełło

yyyyy