Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-063/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica

Wartość ogółem: 556138,76

Wydatki kwalifikowalne: 556138,76

Dofinansowanie: 556138,76

Dofinansowanie UE: 472717,95

Nazwa beneficjenta: Firma Szkoleniowo -Doradcza Anna Szywała S.C.Anna Szywała, Agata Szywała

NIP beneficjenta: 8842427743

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

najniebezpieczniejsze dzielnice wrocławia, powiatowy urząd pracy w końskich, kolejnosc ang, 8 powiatow graniczacych z ukraina, pup chojnice, przyporządkuj nazwy związków chemicznych podane w podpunkcie, realizacja projektu po angielsku, szkolenia z unii europejskiej 2021, koszty prowadzenia działalności gospodarczej 2020, dotacje z urzędu pracy 2020 koronawirus

yyyyy