Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-003/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Lewin Brzeski

Wartość ogółem: 147744,63

Wydatki kwalifikowalne: 147744,63

Dofinansowanie: 145494,63

Dofinansowanie UE: 125582,94

Nazwa beneficjenta: Gmina Lewin Brzeski

NIP beneficjenta: 7470501909

Kod pocztowy: 49-340

Miejscowość: Lewin Brzeski

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

wapno na bobry, główne etapy procesu uchwalania budżetu obywatelskiego, szkolenie dron, budowa domu dofinansowanie 2020, wykluczenie społeczne przykłady, mgops złocieniec, transza, opłata administracyjna leasing a koszty 2021, moc drzemiąca w niebiosach krzyżówka, obwodnica lubaczowa, języki europejskie, zwolnienie lekarskie na stażu 2019, koszty kwalifikowalne, lubelskie agroturystyka, dotacja na zatrudnienie pracownika 2021, granica ze slowacja

yyyyy