Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-087/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wałbrzych

Gmina: M. Wałbrzych

Wartość ogółem: 89938,08

Wydatki kwalifikowalne: 89938,08

Dofinansowanie: 89938,08

Dofinansowanie UE: 76447,37

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacji Europejskiej

NIP beneficjenta: 6141484351

Kod pocztowy: 58-400

Miejscowość: Kamienna Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

superszkoly, zasada decentralizacji, po prostu pisownia, popraw błędy związane z zapisem bądź zastosowaniem skrótu, zabezpieczenie wekslowe, pewien ciężar podzielono na dwie części w stosunku 2 3, europejskie służby zatrudnienia, zielona ściana na zewnątrz, tsunami definicja, 4060 brutto ile to netto, czy nazwy województw piszemy wielką literą, sprzedaż środka trwałego niezamortyzowanego czy dobrze liczę, gmina strzałkowo, euro infolinia, portal dla przedsiębiorców, jaki kurs zawodowy oplaca sie zrobic, ankieta ewaluacyjna, rpo kandydaci, 15 2 tekst

yyyyy