Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-026/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Miedźna

Wartość ogółem: 962204,65

Wydatki kwalifikowalne: 962204,65

Dofinansowanie: 817873,95

Dofinansowanie UE: 817873,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Miedźna

NIP beneficjenta: 6381642424

Kod pocztowy: 43-227

Miejscowość: Miedźna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

przychodnia bracka makoszowy, zaliczka .pl, opracowanie synonim, kwarantanna narodowa co oznacza, barwy elbląg, praca piszczac, anna heyka, tablica kujawsko pomorskie, pcpr otwock, pogrupuj i przedstaw najważniejsze postacie

yyyyy