Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-063/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Końskie

Wartość ogółem: 669275,92

Wydatki kwalifikowalne: 669275,92

Dofinansowanie: 659236,78

Dofinansowanie UE: 568884,53

Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk s.c Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Andrzej Maciejowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe”Victoria” sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8971659800

Kod pocztowy: 52-015

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

praca chełm pup, lista momentów bezwładności, bay o la la włocławek, agresja hybrydowa, mpwik włocławek

yyyyy