Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-072/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość ogółem: 676950

Wydatki kwalifikowalne: 676950

Dofinansowanie: 666465

Dofinansowanie UE: 575407,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

NIP beneficjenta: 6610003945

Kod pocztowy: 27-400

Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

definicja projektu, białoruś wiadomości ogólne, nieotrzymania razem czy osobno, nieruchomosci wagrowiec, www wola waw pl, starostwo włocławek, największe firmy świata 2018, wydział komunikacji włocławek godziny otwarcia, jakie szkolenia warto zrobić, nieformalny, zsb legnica, dofinansowanie na naukę języka obcego, opis potrzeb i wymagań wzór, blicharski travel, pogoda zgorzale, parkomaty łódź kiedy darmowe, na sygnale odc 346, uzupełnij schemat nazwami działań określanych jako ekologiczne, cpk plany

yyyyy