Moje przedszkole jest fajne!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-002/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Skarbimierz

Wartość ogółem: 77983,6

Wydatki kwalifikowalne: 77983,6

Dofinansowanie: 66286,06

Dofinansowanie UE: 66169,15

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”

NIP beneficjenta: 7471798627

Kod pocztowy: 49-332

Miejscowość: Krzyżowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

leroy merlin bonarka likwidacja, wykaż że liczba 4 do 2017, kalkulator długości łańcucha rowerowego, dotacje dla małych gospodarstw 2021, szkoła muzyczna wiktorska, praca chełm 2020, tetno u dziecka, dziennik nowogardzki, diabeciaki, młyn michla, jak opracować wyniki ankiety, czym jest państwo, urząd skarbowy staszów telefon, czytelnictwo w polsce 2020, solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, rozkład jazdy 132 pruszcz gdański, kręgosłup, kolobrzeg wiadomosci, tak zwane państwa osi to, może stanowić poręczenie kredytu, zakład gospodarki mieszkaniowej bytom

yyyyy