Moje przedszkole jest fajne!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-002/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Zębowice

Wartość ogółem: 80000

Wydatki kwalifikowalne: 80000

Dofinansowanie: 78800

Dofinansowanie UE: 68000

Nazwa beneficjenta: Gmina Zębowice

NIP beneficjenta: 5761553241

Kod pocztowy: 46-048

Miejscowość: Zębowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

jerzy trela nowotwór, szczury wrocławia kolejność, zus od działalności gospodarczej 2021, charakter obligatoryjny, uzupełnij tabelę wpisując rodzaje rynków ze względu na ich zasięg przestrzenny, miasto jako przestrzeń destrukcji, instytucje rynku pracy, flaga polski do pobrania za darmo, stare drewno na ścianę, praca dobrzyca

yyyyy