Moje przedszkole oknem na świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-006/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Popielów

Wartość ogółem: 59950,15

Wydatki kwalifikowalne: 59950,15

Dofinansowanie: 59050,15

Dofinansowanie UE: 50957,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Popielów

NIP beneficjenta: 9910312563

Kod pocztowy: 46-090

Miejscowość: Popielów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

elektryczny gdynia, polska slowacia, europa flaga, co oznacza pierwszą osoba w aktywnych na messengerze, pracuje i chce założyć własną firmę, uzupełnij mapę wpisz nazwy państw sąsiadujących z ukrainą, skrót dn, wzornictwo przemysłowe przykłady, ciechocinek praca, arimr fundusze unijne, rzadkość występowania jakiegoś zjawiska, badania przesiewowe w polsce 2018, słowa bez treści

yyyyy