Moje przedszkole – poprawa oferty edukacyjnej przedszkola w Rudnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-006/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Rudziniec

Wartość ogółem: 112373,8

Wydatki kwalifikowalne: 112373,8

Dofinansowanie: 110688,19

Dofinansowanie UE: 95517,73

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudziniec

NIP beneficjenta: 9690665318

Kod pocztowy: 44-160

Miejscowość: Rudziniec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

obowiązuje, covid infolinia, zpo lubień kujawski, mojeinnogy, mecwaldowski aktor, duże przedsiębiorstwo, tajemniczy urok krzyżówka, europejskie miasta, marcin ma się wkrótce przeprowadzić próbuje zaplanować ustawienie swoich mebli, wcag kontrast, prośba o dofinansowanie, ukraina 2014 r, subregion, wskaz wsrod wymienionych postaw te ktore sprzyjaja porozumiewaniu sie, firefox przeglądarka, europejski fundusz gwarancyjny, ministerstwo ochrony środowiska praca, elka wiadomości, mieszkanka północnej krainy francji, wydział komunikacji jelenia góra rejestracja pojazdu, szybowiec

yyyyy