Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-221/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żuromiński

Gmina: Żuromin

Wartość ogółem: 328656

Wydatki kwalifikowalne: 328656

Dofinansowanie: 323656

Dofinansowanie UE: 275107,6

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Praca-rozwój-edukacja” w Żurominie

NIP beneficjenta: 5110263358

Kod pocztowy: 09-300

Miejscowość: Żuromin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żuromiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

urzad pracy bydgoszcz, dofinansowanie na agroturystyke, szczecin liczba mieszkańców 2019, działania inaczej, polska cyfrowa światłowód mapą, euro 2021 tabela pdf, jak długo ważna jest recepta elektroniczna, zamość lokalnie, wiatr z papierową miarą

yyyyy