„Możesz więcej”- wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-021/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Gmina: Człuchów

Wartość ogółem: 411290

Wydatki kwalifikowalne: 411290

Dofinansowanie: 411290

Dofinansowanie UE: 349596,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Człuchów

NIP beneficjenta: 8431537401

Kod pocztowy: 77-330

Miejscowość: Człuchów

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

linie kolejowe w polsce, polski klaster morski, domy opieki śląskie nfz, kredyt na dzialalnosc, nie bez kozery, rolnik a wezwanie do rezerwy, w[.pl, protest warszawa 6.11, lidl dąbrowa górnicza aleja zagłębia dąbrowskiego, plakat o unii europejskiej, stypendium urząd marszałkowski, zatrudnianie nauczycieli w projektach unijnych 2020

yyyyy