Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-224/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 732890

Wydatki kwalifikowalne: 732890

Dofinansowanie: 732890

Dofinansowanie UE: 622956,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Częstochowa / Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie XIV LIceum Ogólnokształcące

NIP beneficjenta: 9490363682

Kod pocztowy: 42-200

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012

dofinansowania dla młodych przedsiębiorców, jak poprawnie napisać, w zachodnioeuropejskich państwach występuje dodatni przyrost naturalny, promesa zatrudnienia wzór doc, fenig, jak długo jest ważny nakaz eksmisji, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021 warunki

yyyyy