Muzyka uczy i wychowuje

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-123/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Gmina: Człuchów – miasto

Wartość ogółem: 217066,67

Wydatki kwalifikowalne: 217066,67

Dofinansowanie: 184506,67

Dofinansowanie UE: 156830,67

Nazwa beneficjenta: „Piano” Katarzyna Gilewicz-Górnaś

NIP beneficjenta: 6691405351

Kod pocztowy: 77-300

Miejscowość: Człuchów

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

pup olkusz, pierwszy urząd skarbowy gdańsk, pożyczka dla nowej firmy, dotacje na cyfryzacje, koronawirus śląsk, cecha wymiaru sprawiedliwości, pomaganie, domki lubuskie, promyk nadzieji 132, ustawa ooś, elpigaz gorlice, naprzód, ewidencja księgowa, gmina chodel, program oddłużeniowy, rejestr działań agrotechnicznych 2018, aplikator do granulowanych środków ochrony roślin, rasa lessi, mikroinstalacje oze

yyyyy