My się uczyć nie boimy !

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-282/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica

Wartość ogółem: 210529,14

Wydatki kwalifikowalne: 210529,14

Dofinansowanie: 183277,14

Dofinansowanie UE: 178949,77

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębica/Zespół Szkół w Latoszynie

NIP beneficjenta: 8722175954

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Dębica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

bajkowa kraina wolbrom, pokój 1408 cda, zasada 4d, dofinansowania dla firm 2021, żywe ściany, instrument, polska słowacja jaki wynik, oświadczenie o braku dochodu, opolskie województwo, i fundusze, konsorcjant, adam pietrasiewicz, praca psycholog podlaskie, wydłużenie etapu edukacyjnego 2020, akademia 50 rzeszów, w tym samym ośrodku z dwóch źródeł wychodzą fale płaskie opisane funkcjami, list do siebie wzór, list intencyjny, wd ue, polityka definicja

yyyyy