My też jesteśmy przyszłością świata

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-002/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Stara Kamienica

Wartość ogółem: 295847

Wydatki kwalifikowalne: 295847

Dofinansowanie: 295847

Dofinansowanie UE: 251469,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Stara Kamienica

NIP beneficjenta: 6110112950

Kod pocztowy: 58-512

Miejscowość: Stara Kamienica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012

akty prawa wewnętrznego przykłady, głównie, rzecznik praw obywatelskich czym się zajmuje, wilkołaz, praca kleczew, szlaki słowacja, wolny krzem można otrzymać w laboratorium redukując sio2, pup busko, koniec dodatkow covidowych, wałbrzych nocleg, warszawa rzeczypospolitej 5, staż z urzędu pracy 2019, paulina romaniszyn, projekty oczyszczalni ścieków, potwierdzenie obecności

yyyyy