Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-236/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Dąbrowa Zielona

Wartość ogółem: 183320

Wydatki kwalifikowalne: 183320

Dofinansowanie: 183320

Dofinansowanie UE: 155822

Nazwa beneficjenta: Gmina Dąbrowa Zielona/Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Soborzycach

NIP beneficjenta: 9490615764

Kod pocztowy: 42-265

Miejscowość: Soborzyce

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

sanatorium zimowit rymanów zdrój, miasto w woj. lubelskim, polska klasyfikacja działalności 2013, urzad pracy szamotuly, kolonoskopia ze znieczuleniem bytom, aranzacje podwórek, gdzie mozna obejrzec euro 2021, google chrome nie działa windows 7, urząd marszałkowski kontakt

yyyyy