My też możemy być lepsi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-431/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Radymno – miasto

Wartość ogółem: 288665

Wydatki kwalifikowalne: 288665

Dofinansowanie: 288665

Dofinansowanie UE: 245365,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Radymno

NIP beneficjenta: 7922032905

Kod pocztowy: 37-550

Miejscowość: Radymno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

lesniczowka odc 527, zycie rawicza, dodano, dofinansowanie na założenie działalności, zachodniopomorskie talenty, osoby niskorosłe, urząd marszałkowski grudziądz, jagiellońska 74 warszawa, ogrody sensoryczne muszyna, meklemburgia pomorze przednie, dopłata do lasu 2021, szacowanie wartości zamówienia przykład, gmina jastkow, cele unii europejskiej, tęsknota za ojczyzną krzyzowka

yyyyy