Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-008/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Warlubie

Wartość ogółem: 151186,36

Wydatki kwalifikowalne: 151186,36

Dofinansowanie: 151186,36

Dofinansowanie UE: 128508,41

Nazwa beneficjenta: Gmina Świecie

NIP beneficjenta: 5591003606

Kod pocztowy: 86-100

Miejscowość: Świecie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

monolog mediatora, pup mmz oferty pracy, kredyt niskoprocentowy, comdrevzoo, przeznaczeni podkarpackie, zgkikm wms, 30-002, kąpielisko rybnik, makro bez działalności, pożyczki bgk, zweryfikowany, pupinowroclaw pl, kluczowe kompetencje

yyyyy