Myślę o przyszłości – inwestuję w wiedzę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-032/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Popów

Wartość ogółem: 522875

Wydatki kwalifikowalne: 522875

Dofinansowanie: 522875

Dofinansowanie UE: 444443,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Popów

NIP beneficjenta: 5741519086

Kod pocztowy: 42-110

Miejscowość: Popów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012

na podstawie zamieszczonych na końcu podręcznika danych dotyczących gęstości, euro 2020 – grupy, edina, firlejowska 2 lublin, lgr dobiegniew, zespół szkół im bohaterów westerplatte w jabłonce, rolstal, wydatki na cele mieszkaniowe wykaz, terminy wypłat 500 wąbrzeźno 2022, dowód operacji bankowej, potrzeba definicja, rada medyczna powiązania z firmami farmaceutycznymi, pup dębica praca, centrum polityka

yyyyy