Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-056/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Stare Miasto

Wartość ogółem: 547227

Wydatki kwalifikowalne: 547227

Dofinansowanie: 525177

Dofinansowanie UE: 465142,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Stare Miasto

NIP beneficjenta: 6652733559

Kod pocztowy: 62-571

Miejscowość: Stare Miasto

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014

www.elbląg portal, safari windows 10, spzoz liszki, karta wsadowa bydła do druku, rezerwa 2021, prow 2021 lista, gmina leśna, pracujemy, francuski słownik

yyyyy