NA DOBRY POCZĄTEK – wdrożenie programów rozwojowych Szkół Podstawowych Gminy Krzywcza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-727/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Krzywcza

Wartość ogółem: 433089,8

Wydatki kwalifikowalne: 433089,8

Dofinansowanie: 433089,8

Dofinansowanie UE: 368126,33

Nazwa beneficjenta: Gmina Krzywcza

NIP beneficjenta: 7952306307

Kod pocztowy: 37-755

Miejscowość: Krzywcza

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

uniwersytet trzeciego wieku kielce ul. seminaryjska, jakiegokolwiek pisownia, zarobki w żłobku prywatnym 2020, ministerstwo gospodarki zamówienia publiczne, habryka po goralsku, zł na $, jej wysokość p pdf, oceń położenie trzech wybranych przedsiębiorstw o odmiennym profilu działalności, jak wypisać e receptę, stypendium stażowe 2022, jak negocjować umowę z nc+ 2020, chemobit, posredniak elblag, bank gospodarstwa krajowego dotacje, zus познань, dolnośląskiego, chrome pasek zakładek z boku

yyyyy