Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-031/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Łambinowice

Wartość ogółem: 319180

Wydatki kwalifikowalne: 319180

Dofinansowanie: 314392,3

Dofinansowanie UE: 271303

Nazwa beneficjenta: Gmina Łambinowice

NIP beneficjenta: 7532391051

Kod pocztowy: 48-316

Miejscowość: Łambinowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

wielkość którą charakteryzuje jedynie wartość liczbowa, analiza sprawdzianu szóstoklasisty, praca gostyń pup, jakie korzyści czerpiemy z lasu, zzn strefa klienta, portal synergia rodzina, dzielnice lublina, podkreśl podpunkty w których przedstawiono skutki bezrobocia, ngo warszawa praca

yyyyy