Na kryzys światowy-SZOK zawodowy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-093/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Knurów

Wartość ogółem: 186355

Wydatki kwalifikowalne: 186355

Dofinansowanie: 186355

Dofinansowanie UE: 158401,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Knurów

NIP beneficjenta: 6311001507

Kod pocztowy: 44-190

Miejscowość: Knurów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

tablica obowiązków do druku, rzs a renta, gmina ostroróg, daj szansę, folia do pakowania cukierków krzyżówka, 29 kwietnia 2019, unia europejska dofinansowanie, ustawa o kontroli niektórych inwestycji, bon na zasiedlenie 2022 kwota, powiatowy urząd pracy kamienna góra, diagnostyka logowanie stary system, konflikt interesow, pkus

yyyyy