Na miejsca! Do życia gotowi! Start!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-736/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sejneński

Gmina: Sejny – miasto

Wartość ogółem: 333084

Wydatki kwalifikowalne: 333084

Dofinansowanie: 333084

Dofinansowanie UE: 283121,4

Nazwa beneficjenta: Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa ” Dom Litewski” w Sejnach

NIP beneficjenta: 8442047741

Kod pocztowy: 16-500

Miejscowość: Sejny

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat sejneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

normy emisji spalin 2020 tabelą, autostrada a1 obwodnica częstochowy, 4 podstawowe zobowiązania w programie restrukturyzacja małych gospodarstw, nowe pozyczki 2019, pozyczki 2021, młody rolnik 2020 lista, milicz rynek, koronawirus lubuskie, dotację dla osp działających na wsi, dotacja na budowę domu 2021, michniów mauzoleum, zespół szkół ekonomicznych chełm, bank zadań cke 2016 chemia, dotację na rozpoczęcie działalności 2021, ewelina wojdyło wiek

yyyyy