Na naukę nigdy nie jest za wcześnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-032/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Jeleśnia

Wartość ogółem: 1313481

Wydatki kwalifikowalne: 1313481

Dofinansowanie: 1293778,78

Dofinansowanie UE: 1116458,85

Nazwa beneficjenta: Gmina Jeleśnia

NIP beneficjenta: 5532487465

Kod pocztowy: 34-340

Miejscowość: Jeleśnia

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

ade gls logowanie, dofinansowanie 2022, zaproszenie na konferencję wzór, parlament europejski siedziba, fundusz pracy 2020, rodzaje inwestycji finansowych, decyzję administracyjne przykłady, praca swidnica pup, urząd marszałkowski województwa śląskiego, pomostówka z urzedu pracy

yyyyy