Na pewno sobie poradzę w przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-335/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Narol

Wartość ogółem: 250892

Wydatki kwalifikowalne: 250892

Dofinansowanie: 250892

Dofinansowanie UE: 213258,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Narol/Zespół Szkół w Łukawicy

NIP beneficjenta: 7931430976

Kod pocztowy: 37-610

Miejscowość: Łukawica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

pasmanteria praga północ, dofinansowanie dla młodych 2022, mkidn programy 2020, nowy sącz firmy, gdzie euro 2020, wiadomoscipolska, nowy mlyn namyslin, 9.1, wejsc, dochod, psycholog praca pomorskie, alokacja kapitału, serwis słownik, rodzaje pkb

yyyyy