Na start-indywidualizaja nauczania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-012/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Słupsk

Gmina: M. Słupsk

Wartość ogółem: 36717,3

Wydatki kwalifikowalne: 36717,3

Dofinansowanie: 36717,3

Dofinansowanie UE: 31209,71

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Siódemka

NIP beneficjenta: 8393169383

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: Słupsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski / Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/19/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

jak ustawi stron startow, starostwo powiatowe głubczyce, zasady kompozycyjne, czynny żal wzór pdf, głośność dźwięku mierzy się w decybelach wykres przedstawia, pnb definicja

yyyyy