Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-172/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Czudec

Wartość ogółem: 192759,96

Wydatki kwalifikowalne: 192759,96

Dofinansowanie: 167739,96

Dofinansowanie UE: 163845,97

Nazwa beneficjenta: Gmina Czudec – Zespół Szkół w Pstrągowej

NIP beneficjenta: 8191403545

Kod pocztowy: 38-121

Miejscowość: Pstrągowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

strategia rozwoju kraju 2020, ops janów lubelski, kto jest nadawca a kto adresat, pizzeria trzcinna, procedować, powiaty przygraniczne z ukraina, sikorskiego gorzów, ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego, cukiernia sowa galeria północna, wybierz i zapisz w tabeli nazwy tych regionów, euro k, powiatowy urząd pracy braniewo, pożyczka 5 tys, na mapie zostało pokazane rozmieszczenie elektrowni jądrowych na świecie, 735000926, pracujące dzieci

yyyyy