Najdalej zajdzie ten, kto wie dokąd idzie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-182/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Gmina: Cewice

Wartość ogółem: 192896,21

Wydatki kwalifikowalne: 192896,21

Dofinansowanie: 163961,78

Dofinansowanie UE: 139367,51

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie ”Rozwój Bukowiny”

NIP beneficjenta: 8411654121

Kod pocztowy: 84-312

Miejscowość: Bukowina

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015

aktualne konkursy internetowe, urzad pracy ełk, kalkulator próby badawczej, sztukateria ramka, kurs sep, lista firm które otrzymały pieniądze z tarczy, pup hajnówka oferty pracy, co to partycypacja, iława pup, www.rpwdl.csioz.gov.pl, wysokie stanowisko inaczej, programy rządowe dla rodzin 2022, wniosek wzór pisma urzędowego

yyyyy