Najlepiej jest w przedszkolu!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-084/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Gmina: Łubowo

Wartość ogółem: 255971

Wydatki kwalifikowalne: 255971

Dofinansowanie: 255971

Dofinansowanie UE: 217575,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Łubowo

NIP beneficjenta: 7842299291

Kod pocztowy: 62-260

Miejscowość: Łubowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

lista synonim, wielkopolskie centrum zdrowia dziecka, znaki 2020, stosunki międzynarodowe cda, szkolenia dla nauczycieli przedszkola lublin, nieleczona próchnica

yyyyy