Nasza droga do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-226/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 241388,1

Wydatki kwalifikowalne: 241388,1

Dofinansowanie: 205288,1

Dofinansowanie UE: 205179,89

Nazwa beneficjenta: Miasto Łuków

NIP beneficjenta: 8251998129

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

kujawsko pomorskie urząd wojewódzki, profilaktyka próchnicy u dzieci, raport wzór, deklaracja formy rozliczenia axa wzór, instytucje społeczne, pochodzi, tabela ip, wronki domy na sprzedaż, organizacja europejskiej współpracy gospodarczej

yyyyy