Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-202/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Hażlach

Wartość ogółem: 35956,99

Wydatki kwalifikowalne: 35956,99

Dofinansowanie: 35956,99

Dofinansowanie UE: 30563,44

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku

NIP beneficjenta: 5482316364

Kod pocztowy: 43-419

Miejscowość: Hażlach

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

czy osoba, technikum skawina, rodzaje gmin i ich charakterystyka, szoop małopolska, konferencja premiera 04.03, ustaw, pomoc de minimis jak sprawdzić, ile było województw w polsce, jak sie pisze nieprawda, prewencyjnie co to znaczy, rp europe, sor po angielsku, oświadczenie złożone na wniosek strony jak wypełnić

yyyyy