Nasza przyszłość – lepsza przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-087/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Polska Cerekiew

Wartość ogółem: 318080

Wydatki kwalifikowalne: 318080

Dofinansowanie: 318080

Dofinansowanie UE: 270368

Nazwa beneficjenta: Gmina Polska Cerekiew

NIP beneficjenta: 7491002028

Kod pocztowy: 47-260

Miejscowość: Polska Cerekiew

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski / Powiat raciborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011

pup biłgoraj praca, polsk rosja, ef polska, umig praszka, definicja mikroprzedsiębiorcy, liceum 4 tarnów, obywatel x cda, oferty pracy kwidzyn pup, zazielenienie powierzchni stawu, drukarka do domu 2020, bielizna do treningu ems, gospodarka polski najnowsze informacje, mieszkania paczków, opera aplikacje, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021

yyyyy