Naszą szansą są przedszkolaki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-048/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Obrazów

Wartość ogółem: 974921

Wydatki kwalifikowalne: 974921

Dofinansowanie: 896921

Dofinansowanie UE: 828682,85

Nazwa beneficjenta: Gmina Obrazów/Zespół Szkół w Obrazowie

NIP beneficjenta: 8641689620

Kod pocztowy: 27-641

Miejscowość: Obrazów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski / Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

uniwersytet trzeciego wieku mikołów, piotr sibilski, walory kulturowe warmii i mazur, znajdz oszusta, praca tykocin, jumpcity sosnowiec, e-warzywnictwo, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane b-3, areszt śledczy w starogardzie gdańskim, uterque arkadia, pup kępno, strzelec grudzień 2019, bgk

yyyyy