Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-149/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Sławatycze

Wartość ogółem: 121271,6

Wydatki kwalifikowalne: 121271,6

Dofinansowanie: 108971,6

Dofinansowanie UE: 103080,86

Nazwa beneficjenta: Gmina Sławatycze

NIP beneficjenta: 5372349492

Kod pocztowy: 21-515

Miejscowość: Sławatycze

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

charyzma definicja, co to jest ustawa, pozytywny, kredyt a działalność gospodarcza, pomysł na biznes na wsi 2022

yyyyy